ทำไมต้องเลือกใช้
GOODLy
e-Documents ?

Realtime

อัพเดทข้อมูลรวดเร็ว
ประมวลผลเร็ว
ป้องกันข้อผิดพลาดได้ดี

Price

เลือกค่าบริการต่อเดือนได้
เลือกซื้อแบบ license ได้
มี support ผ่านหลายช่องทาง

Safty

กำหนดสิทธิในการใช้งาน
สำรองข้อมูลให้อัตโนมัติ
กู้ระบบคืนได้เร็ว

No Installation

ใช้งานได้ทุกที่ ผ่าน internet
ใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์
pc,notebook,mobile

GOODLy
e-Documents
ทำอะไรได้บ้าง ?

E-Document

เก็บไฟลฺ์เอกสาร pdf
แยกประเภทเอกสาร
แยกแผนก

Query

อายุเอกสาร Aging
สถานะเอกสาร
กำหนดการต่ออายุ

Notify

แจ้งเตือนวันหมดอายุ
แจ้งเตือนไปผู้รับผิดชอบ
ส่งเตือนเข้าเมล์

Dashboard

รายงานต่างๆที่รับผิดชอบ
งานกิจกรรม (Agenda,Week,Month)
Timeline การทำกิจกรรม

Cloud

รันบน Cloud Server และ Local Server
Support ทุก browser
ใช้งานบน smart phone ได้

Security

การเข้าถึงระดับเมนู
การเข้าถึงระดับข้อมูล
โอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

Video สอนการใช้งาน

รูปแบบการใช้และค่าบริการ

รูปแบบที่ 1 – ใช้งานบน VPS ของเรา มีเงื่อนไข ดังนี้

  1.  ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน
  2. Upgrade Version Free
  3. ไม่มีค่าบริการ MA
  4. ฟรี แก้ปัญหา หรือ สอบถาม ทาง โทรศัพท์ และ Remote Desktop

อัตราค่าบริการ มีดังนี้

Plan A

เนื้อที่ SSD 2 GB

ประมาณการจัดเก็บเอกสาร ขนาด A4 ได้ 5 หมื่นหน้า

ราคา 1,500 บาท/เดือน

Plan B

เนื้อที่ SSD 4 GB

ประมาณการจัดเก็บเอกสาร ขนาด A4 ได้ 1 แสนหน้า

ราคา 2,000 บาท/เดือน

Plan C

เนื้อที่ SSD 8 GB

ประมาณการจัดเก็บเอกสาร ขนาด A4 ได้ 2 แสนหน้า

ราคา 3,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ

1. ชำระล่วงหน้า ขั้นต่ำ 3 เดือน
2. ชำระล่วงหน้า 6 เดือน ฟรี 1 เดือน
3. ชำระล่วงหน้า 12 เดือน ฟรี 2 เดือน

รูปแบบที่ 2 – ใช้งานบน VPS และ Local Server ของลูกค้า (license ขายขาด)

มีเงื่อนไข ดังนี้
1. ราคา license 50,000 บาท

2. ค่าบริการ MA. 15%/ปี

3. Upgrade Version Free, ติดตั้งระบบใหม่ ฟรี

4. ฟรี แก้ปัญหา หรือ สอบถาม ทาง โทรศัพท์ และ Remote Desktop

5. กรณีไม่ได้ใช้บริการ MA มีเงื่อนไข ดังนี้

     5.1 ค่าบริการติดตั้งระบบใหม่ 20,000 บาท

     5.2 Upgrade Version ตามราคา Upgrade

     5.3 แก้ปัญหาทาง โทรศัพท์ และ Remote Desktop
             ค่าบริการครั้งละ 1,000 บาท (ไม่เกิน 4 ชม.)

สินค้าและบริการอื่นๆของเรา

ระบบอนุมัติงบประมาณ

Verify code ผู้อนุมัติ ไปยัง email

กำหนดขั้นตอนการอนุมัติ ได้ไม่จำกัด

Notify เมื่อมีเอกสาร มายังผู้อนุมัติ แสดงจำนวนเอกสารที่ รอการอนุมัติ

ใช้งานบนพีซีหรือมือถือ

มีหน้า Dashboard ให้ และข้อมูลเก็บบนคลาวด์

e-budgets

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


error: Content is protected !!